Category Archives: Yhdistys ajankohtaista

Ohjausryhmä kokoontui 6.4. Porissa

 

Iloa Eläinavusteisuudesta -hankkeen ohjausryhmä kokoontui 6.4.keväisessä Porissa. Päivän aikana pohdimme ryhmätyöskenteyissä alueellista kummitoimintaa, uusia vapaaehtoistoiminan mahdollisuuksia, uutta koulutusvideota lemmikkien testauksen tueksi ja loppuvuodesta alkavia kouluttajakoulutuksia. Päivän aikana nousi esille myös tarve järjestää syksyllä valtakunnallinen kummien ja koordinaattoreiden yhteinen  vertaistapahtuma.

 

 

 

Ryhmätyöskentelyissä pohdittiin uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia yksilötasolla. Kysyntää tällaiselle toiminnalle olisi. Iloa Eläinavusteisuudesta -hankkeen tavoitteena on kehittää yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa. Tähän kuuluu myös erilaisten toimintamuotojen kartoittaminen kentältä nousevan tarpeen mukaisesti.

Uusien jäsenien tueksi kehitetystä kummitoiminnasta on saanut hyviä kokemuksia pilottialueilla ja tarkoituksena on jalkauttaa kummitoiminta kaikille alueille. Kummitoiminnalla voimme tukea koordinaattoreiden toimintaa ja varmistaa hallittu toiminnan kasvu.

Ohjausryhmä pääsi myös ensimmäisenä tutustumaan uuteen lemmikkien testausvideoon, joka tullaan jakamaan jäsenistölle piakkoin nettisivostollemme. Keskusteluissa heräsi myös ajatuksia testin yhtenäistämisestä alueiden kesken. Jatkossa toiminnan tueksi on tulossa myös videot kummitoiminnasta. Loppuvuodesta 2019 aloitetaan alueellisten kouluttajien kouluttaminen. Tavoitteena on kouluttaa alueellisia kouluttajia, joiden tehtävänä on kouluttaa jäsenistöä yhdistyksen toiminnan ja arvojen mukaisesti. Kiinnostusta kartoitetaan ja koulutuksia suunnitellaan syksyn aikana.

Syksyllä tullaan järjestämään myös valtakunnallinen kummien ja koordinaattoreiden vertaistapahtuma. Tapahtuman aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin syksyllä.

 

 

 

 

 

 

 

Hallitulla kasvulla hyviin tuloksiin

Yhdistyksemme kasvu jatkuu tunnettavuuden lisääntyessä. Yksi keskeisistä haasteista on toimintojen varmistaminen ja riskien minimointi kasvua halliten. Yksi esimerkki on jäsenmäärältään isoksi kasvaneen alueen pilkkominen pienempiin osiin. Pilottialueella on uuten alueena aloittanut Paimio-Lieto, joka on onnistuneesti irroitettu Turusta. Yksi onnistumiseen vaikuttanut tekijä aktiivisten, uusien koordinaattoreiden lisäksi on kummitoiminta. Kummitoiminta on osoittautunut tärkeäksi osaksi kokonaisuutta uuden jäsenen aloittaessa toimintaa yhdistyksessämme.

Toteutimme sekä Turun, että Paimio-Liedon testien yhteydessä sovittavien ensimmäisten vierailujen toteutuvan kummien kanssa kummien vakiokohteissa. Ensimmäiset vierailut sovittiin heti seuraavien kahden viikon sisään. Paikalla olevilla kummien edustajilla oli sovitusti mahdollisuus sopia uusien jäsenten vierailut myös muiden kummien puolesta. Tällöin voidaan organisoida isompikin uusien jäsenten määrä lyhyelle aikajänteelle heti testitapahtuman jälkeen. Kummitoiminnan koulutusmateriaali löytyy jäsensivustolta, tulossa myös koulutusvideo.

Paimio-Lieto testitilaisuudessa tarkastelimme myös testikäytäntöjä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää testikäytäntöjä. Koulutusohjelmassa on tulossa myös kouluttajien koulutuksia, jossa paneudutaan myös testikäytäntöihin. Päivitetty testilomake otetaan käyttöön nyt ja se löytyy täältäTestilomaketta on mahdollisuus tilata myös valmiiksi tulostettuna. Tulossa myös testivideo.

Karva-Kaverit tunnistaa oranssista! 

Ennen testausta käydään yhdessä testin kulku läpi.

Testipäivässä kaikilla on tärkeä oma roolinsa! 

Samalla luotiin myös uutta koulutusmateriaalia jäsenistölle.

Karva-Kavereita ja kukkasidontaa!

Talvi taittui kohti kevättä ja Karva-Kavereiden toiminta on hyvässä vauhdissa! Iloa Eläinavusteisuudesta -hanke on tarjonnut jälleen koulutus- ja vertaistapahtuman Jyväskylässä. Syvennyimme yhdistyksen perustoimintaan ja käytäntöihin teemalla ”Koordinointi ja kummitoiminta”. Paneuduimme myös sähköisen vierailukalenterin käyttöön ja mahdollisuuksiin. Osallistujat pääsivät tuoreeltaan kokeilemaan kalenterin toimintoja. Tämä oli samalla askel yhdistyksen tavoitetta olla sähköisen kalenteroinnin piirissä koko maassa 31.8. mennessä tänä vuonna.

Antoisan koulutuspäivän lisäksi virkistäydyimme Green Care -hengessä Annukan Viherpalvelun tarjotessa meille kukkasidonnan kurssin. Alun kangertelun jälkeen kaikki taikoivat kauniin kimpun kotiin vietäviksi. Kokemus oli virkistävä parituntinen täynnä mindfulnessia! Yhdessä onnistuen ja hymyssä suin lähdimme kotimatkalle kukin tahoillemme.

Yhteisiä onnistumisen kokemuksia Green Care – hengessä!

 

​Karva-Kaverit ovat nyt myös Kotkassa!

Iloa Eläinavusteisuudesta -hanke järjesti koulutus- ja testitilaisuuden Kotkassa maaliskuun alussa. Testiluennon lisäksi koulutus sisälsi niin ikään teeman ”koordinointi ja kummitoiminta”, jossa käydään kattavasti ja käytännön läheisesti läpi yhdistyksen perustoimintoja. Alueella toiminta käynnistyy seitsemän koiran ja yhdeksän jäsenen voimin. Todella motivoituneen ja innokkaan joukon kouluttaminen uudelle alueelle edellyttää tietysti yhteistyötä muilta alueilta. Saimme avuksemme Hämeenlinna-Riihimäen alueen koordinaattorit, myös kouluttautumaan ja oppimaan.

Onnistuneen viikonlopun päätteeksi Kotkan Karva-Kaverit kalenteroivat jo kaksi uutta vierailukohdetta ja suunnittelivat yhteistä koirapuistotapaamista jäsenten ryhmäytymiseksi. Myös kolmas vierailukohde kolkuttelee jo ovella. Alueella otettiin saman tien käyttöön sähköinen vierailukalenteri. Tästä on hyvä aloittaa!

Valmiina vierailuille!

 

 

Ohjausryhmä kokoontui 17.11 Helsingissä

Ory kokouksen karvaiset kasvot
Mimosa osallistui ohjausryhmän kokoukseen vain kääntymässä käyden. Pääasiassa Mimosa nautti Helsingin tunnelmista.

Iloa Eläinavusteisuudesta -hankkeen ohjausryhmä kokoontui jälleen marraskuussa Helsingissä. Kokouksessa tarkastelimme kuluneen vuoden toteutuksia ja hankkeen tilannetta tavoitteisiin nähden. Hanke etenee hienosti tavoitteiden mukaisesti ja ensi vuoden toimintasuunnitelmaa päästään tekemään hyvistä lähtökohdista.

rhdr

Ohjausryhmässä suunnitelmia jalostetaan ja ajatuksia vaihdetaan mukavissa tunnelmissa

Kuluneena vuonna on Iloa Eläinavusteisuudesta -hankkeen toimesta järjestetty yhteensä viisi koulutus- ja vertaistapahtumaa ympäri Suomea. Ensi vuonna toteutuksia jatketaan samalla tavalla yhdistäen koulutus- ja vertaistapahtumia isommiksi kokonaisuuksiksi. Tapahtumien palautteet ovat olleet hyviä ja odotamme ensi vuoden tapahtumiin jäseniä enenevissä määrin. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat jäsenet!
Koulutusmateriaaleja tullaan jakamaan jäsenistön käyttöön. Mateiaalien tueksi työstämme koulutusvideoita. Eri teemoihin liittyvää koulutusmateriaalia on kuvattuna useamman videoklipin verran ja niiden editointi ja työstäminen jatkuu heti vuoden vaihteen jälkeen. Videoiden tarkoitus on tukea sekä jäsenten, että koordinaattoreiden toimintaa käytännön arjessa.
Viestintä ja markkinointi tulevat nostamaan ensi vuonna päätään näkyvämmin. Uutiskirjeen tueksi tulemme tekemään kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden. Lehtien ilmestymisajankohdat ovat touko-kesäkuun ja marras-joulukuun taitteissa. Lehti -työryhmää työstetään parhaillaan. Mikäli sinulla on osaamista tai muuten nuoruuden intoa olla mukana tekemässä lehteä todeksi, ilmoittaudu rohkeasti osoitteeseen mukana@suomenkarvakaverit.fi. Lehden lisäksi lanseeraamme myös ulkoisen uutiskirjeen. Myös messunäkyvyyteen tulemme panostamaan osallistumalla aktiivisesti messuille, sekä konseptoimalla messuosaston. Messuosastojen visuaalinen yhtenäistäminen tuo tunnistettavuutta ja meidät opitaan tuntemaan Suomen Karva-Kavereiksi jo ensinäkemällä.
Paljon on luvassa siis ensi vuonnakin! Ole mukana ja seuraa viestintää.

cof

Välillä kokoustimme Fazerin karkkimetsässä luovuuden varmistamiseksi

Konkretiaa kehollisen viestinnän keinoin

Syyskokouksen yhteydessä Turussa järjestettiin 27.10.2018 valtakunnallinen koordinaattoreiden virkistystapahtuma. Vuorovaikutuskouluttaja, näyttelijä ja sairaalaklovni Karolina Blom johdatti osallistujat viestinnän ja vuorovaikutuksen äärelle tehokkain menetelmin. Tehokkaat ja hauskat menetelmät osallistivat kaikki mukaan oppimaan ja havainnoimaan.
Tiesitkö, että yli 90% viestinnästäsi on kehollista ja sanatonta? Miten sanaton viesti muuttuu, kun henkilö joutuu epämukavuus alueelle? Entä miten sanaton viestintä näyttelee rooliaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?  Kaikkia näitä ja monia muita näkökulmia saimme kuulla, nähdä ja kokea illan aikana. Parasta koulutuksissa on, että aina oppii myös itsestään jotain uutta!

Suomen Karva-Kaverit ry on määritellyt yhdistykselle arvot.

Yhteiset arvot näkyvät arjen toiminnoissamme toteuttaessamme eläinavusteista vapaaehtoistyötä. Yhdistyksen jäsenenä sitoudumme toimimaan yhteisten arvojen mukaisesti.

Arvot -työryhmä koostui hallituksen ja Iloa Eläinavusteisuudesta hankkeen ohjausryhmän jäsenistä.

Ilo ja positiivisuus

Yhdistyksen jäsenet tuottavat eläinavusteisilla vierailuilla iloa ja positiivisuutta kohderyhmilleen.

Avoimuus

Yhdistyksen toiminta on avointa kaikessa tekemisessä ja päätöksenteossa. Kaikki toimijat tiedottavat avoimesti jäsenille tekemisistään ja päätöksistä.

Suvaitsevaisuus

Yhdistyksen toiminnassa kaikki ovat tasa-arvoisia keskenään toimintavuosiin, sukupuoleen, rotuun ja lajiin, sekä kokoon katsomatta.

 

Yhdistyksen arvot 2018

Raisio-Naantali alueella tapahtuu!

 

TULE MUKAAN ELÄINAVUSTEISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN!

Suomen Karva-Kaverit ry

Suomen Karva-Kaverit ry on vuonna 2011 perustettu yhdistys, jonka vapaaehtoiset ohjaajat yhdessä lemmikkiensä kanssa käyvät ilahduttamassa vanhuksia, vammaisia, lapsia ja nuoria. Karva-Kaverit vierailevat mm. lastenkodeissa, päiväkodeissa, erilaisissa laitoksissa ja tapahtumissa. Yhdistyksemme toiminta on tarkoitettu kaikille eläinlajeille. Lue lisää www.suomenkarvakaverit.fi

Raisio-Naantali alueella tapahtuu!

Suomen Karva-Kaverit ry järjestää koulutus- ja testitilaisuuden Naantalissa. Tilaisuus on kaksiosainen: lemmikkien omistajille koulutustilaisuus ja eläimille soveltuvuustesti. Soveltuvuustesti toteutetaan todellisessa testiympäristössä. Jos lemmikkisi ei ole aggressiivinen tai liiallisen arka, voi se hyvin olla seuraava KarvaKaverimme ja sinä uusi jäsenemme! Vapaaehtoistoiminta yhdistyksessämme antaa paljon asiakkaillemme, työ tekijöilleen lemmikkejä unohtamatta.

Koulutus- ja testitilaisuus järjestetään Naantalissa 20. ja 22.11.2018. Tiistaina 20.11. koulutustilaisuus lemmikkien omistajille klo 18-20. Koulutusiltana eläimet jätetään kotiin. Eläinten soveltuvuustesti torstaina 22.11. klo 17.00 alkaen. Tilaisuuden paikkatiedot ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Perimme tilaisuudesta testimaksun 50 €. Samassa tilaisuudessa testattavista seuraavista eläimistä/ omistaja perimme 15 €. Maksu kattaa samalla vuoden 2019 jäsenmaksun.

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä osoitteeseen mukana@suomenkarvakaverit.fi

Jyväskylässä voimat yhdistyivät!

Jyväskylässä voimat yhdistyivät!
Suomen Karva-Kaverit ry:n yhdisti voimavarat jyväskyläläisen ”Ihmisten Ilmoille” -hankkeen kanssa. Ihmisten ilmoille! -hankkeessa luodaan toimintamallia, jonka avulla voidaan aktivoida Huhtasuon alueen ihmisiä osallistumaan alueen toimintoihin ja palveluihinYhteinen tempaus pidettiin viime viikonloppuna Jyväskylässä 13.-14.10.2018. Tempauksen seurauksena saimme yhteensä 10 uutta eläintä mukaan toimintaan ja monta innokasta jäsentä vierailemaan muun muassa uudessa laitoskohteessa, sekä ulkoilemaan säännöllisesti kohderyhmän kanssa. Testin läpäisi yhdeksän (9) koiraa ja yksi (1) kani.
Jyväskylään toivotaan lisää aktiivisia jäseniä viemään hyvää mieltä eläinten avulla erilaisiin laitoksiin ja tapahtumiin. Uusi testitilaisuus järjestettäneen heti alkuvuodesta ensi vuoden puolella. Onnea Jyväskylä!
Jkyla _1 Jkyla _2

Rovaniemen ja Turun tapahtumissa iloisia kohtaamisia ja oivalluksia!

 

Syyskuussa koulutettiin ja verkostoiduttiin Rovaniemellä ja Turussa yhteensä noin 30 jäsenen voimin.

Rovaniemellä teemana oli Kiireenkesytys. Tutustuimme erilaisiin kiirehtijätyyleihin sekä niiden vaikutuksiin yhteisössä. Piipahdimme viimetipan vintillä ja totesimme yksissä tuumin sieltä löytyvän usein muitakin. Koulutuksen jälkeen Tiedekeskus Pilkkeessä ja Arktikumissa. Turussa koulutuksen teemana oli Koordinointi ja Kummitoiminta. Koulutukseen osallistui jäseniä hienosti Turun alueen lisäksi Jyväskylästä, Vantaalta, Lahdesta ja Muhokselta asti. Oivalluttavat pienryhmä tehtävät avasivat hyvää, monipuolista keskustelua käytännön arjesta. Pohdimme, miten uusi jäsen saisi aloittaessaan mahdollisimman hyvän startin ja millä keinoin passivoitumista voidaan ennalta ehkäistä. Turussa virkistäydyimme koulutuksen jälkeen Linnateatterissa, meitä viihdytti hauska yhden naisen show ”Hyvä-Paha-Ero”.

 

Jatkamme koulutuksia Koordinointi ja Kummitoiminta teeman äärellä myös Helsingissä 1.12.2018. Laita kalenteriin ja tule mukaan!

Roi

Turun porukka

 

Suomen Karva-Kaverit ja Avustajakeskus Aurinkosäätiön palvelutalossa Naantalissa

Suomen Karva-Kaverit ja Avustajakeskus esittelevät yhteistyössä toimintojaan lokakuussa Aurinkosäätiön palvelutalossa Naantalissa.

Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä eläinten, tai henkilökohtaisen avun parissa, tule kuulemaan mitä meillä on alueellasi tarjolla.

TULE TUTSTUMAAN!

Paikalla myös eläimiä. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista. Kahvitarjoilu.

www.suomenkarvakaverit.fi

www.avustajakeskus.fi Koiraliivitpäällä (1)

Facebook

Instagram

 

Instagram_logo