Suomen Karva-Kaverit ry on määritellyt yhdistykselle arvot.

Yhteiset arvot näkyvät arjen toiminnoissamme toteuttaessamme eläinavusteista vapaaehtoistyötä. Yhdistyksen jäsenenä sitoudumme toimimaan yhteisten arvojen mukaisesti.

Arvot -työryhmä koostui hallituksen ja Iloa Eläinavusteisuudesta hankkeen ohjausryhmän jäsenistä.

Ilo ja positiivisuus

Yhdistyksen jäsenet tuottavat eläinavusteisilla vierailuilla iloa ja positiivisuutta kohderyhmilleen.

Avoimuus

Yhdistyksen toiminta on avointa kaikessa tekemisessä ja päätöksenteossa. Kaikki toimijat tiedottavat avoimesti jäsenille tekemisistään ja päätöksistä.

Suvaitsevaisuus

Yhdistyksen toiminnassa kaikki ovat tasa-arvoisia keskenään toimintavuosiin, sukupuoleen, rotuun ja lajiin, sekä kokoon katsomatta.

 

Yhdistyksen arvot 2018 

Facebook

Instagram

 

Instagram_logo