Hallitulla kasvulla hyviin tuloksiin

Yhdistyksemme kasvu jatkuu tunnettavuuden lisääntyessä. Yksi keskeisistä haasteista on toimintojen varmistaminen ja riskien minimointi kasvua halliten. Yksi esimerkki on jäsenmäärältään isoksi kasvaneen alueen pilkkominen pienempiin osiin. Pilottialueella on uuten alueena aloittanut Paimio-Lieto, joka on onnistuneesti irroitettu Turusta. Yksi onnistumiseen vaikuttanut tekijä aktiivisten, uusien koordinaattoreiden lisäksi on kummitoiminta. Kummitoiminta on osoittautunut tärkeäksi osaksi kokonaisuutta uuden jäsenen aloittaessa toimintaa yhdistyksessämme.

Toteutimme sekä Turun, että Paimio-Liedon testien yhteydessä sovittavien ensimmäisten vierailujen toteutuvan kummien kanssa kummien vakiokohteissa. Ensimmäiset vierailut sovittiin heti seuraavien kahden viikon sisään. Paikalla olevilla kummien edustajilla oli sovitusti mahdollisuus sopia uusien jäsenten vierailut myös muiden kummien puolesta. Tällöin voidaan organisoida isompikin uusien jäsenten määrä lyhyelle aikajänteelle heti testitapahtuman jälkeen. Kummitoiminnan koulutusmateriaali löytyy jäsensivustolta, tulossa myös koulutusvideo.

Paimio-Lieto testitilaisuudessa tarkastelimme myös testikäytäntöjä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää testikäytäntöjä. Koulutusohjelmassa on tulossa myös kouluttajien koulutuksia, jossa paneudutaan myös testikäytäntöihin. Päivitetty testilomake otetaan käyttöön nyt ja se löytyy täältäTestilomaketta on mahdollisuus tilata myös valmiiksi tulostettuna. Tulossa myös testivideo.

Karva-Kaverit tunnistaa oranssista! 

Ennen testausta käydään yhdessä testin kulku läpi.

Testipäivässä kaikilla on tärkeä oma roolinsa! 

Samalla luotiin myös uutta koulutusmateriaalia jäsenistölle.

Facebook

Instagram

 

Instagram_logo

 

YouTube