Ohjausryhmä kokoontui 6.4. Porissa

Iloa Eläinavusteisuudesta -hankkeen ohjausryhmä kokoontui 6.4.keväisessä Porissa. Päivän aikana pohdimme ryhmätyöskenteyissä alueellista kummitoimintaa, uusia vapaaehtoistoiminan mahdollisuuksia, uutta koulutusvideota lemmikkien testauksen tueksi ja loppuvuodesta alkavia kouluttajakoulutuksia. Päivän aikana nousi esille myös tarve järjestää syksyllä valtakunnallinen kummien ja koordinaattoreiden yhteinen  vertaistapahtuma.

Ryhmätyöskentelyissä pohdittiin uusia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia yksilötasolla. Kysyntää tällaiselle toiminnalle olisi. Iloa Eläinavusteisuudesta -hankkeen tavoitteena on kehittää yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa. Tähän kuuluu myös erilaisten toimintamuotojen kartoittaminen kentältä nousevan tarpeen mukaisesti.

Uusien jäsenien tueksi kehitetystä kummitoiminnasta on saanut hyviä kokemuksia pilottialueilla ja tarkoituksena on jalkauttaa kummitoiminta kaikille alueille. Kummitoiminnalla voimme tukea koordinaattoreiden toimintaa ja varmistaa hallittu toiminnan kasvu.

Ohjausryhmä pääsi myös ensimmäisenä tutustumaan uuteen lemmikkien testausvideoon, joka tullaan jakamaan jäsenistölle piakkoin nettisivostollemme. Keskusteluissa heräsi myös ajatuksia testin yhtenäistämisestä alueiden kesken. Jatkossa toiminnan tueksi on tulossa myös videot kummitoiminnasta. Loppuvuodesta 2019 aloitetaan alueellisten kouluttajien kouluttaminen. Tavoitteena on kouluttaa alueellisia kouluttajia, joiden tehtävänä on kouluttaa jäsenistöä yhdistyksen toiminnan ja arvojen mukaisesti. Kiinnostusta kartoitetaan ja koulutuksia suunnitellaan syksyn aikana.

Syksyllä tullaan järjestämään myös valtakunnallinen kummien ja koordinaattoreiden vertaistapahtuma. Tapahtuman aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin syksyllä.

Facebook

Instagram

 

Instagram_logo