16.-17.11. Kouluttajakoulutus & hankkeen ohjausryhmä

Kokoonnuimme marraskuisessa Helsingissä kahdella eri kokoonpanolla ajankohtaisten aiheiden äärelle.

Lauantain koulutuspäivän aloitimme tarkastelemalla alueellista Karva-Kaveritoimintaa mielenkiintoisten case-esimerkkien kautta. Ryhmätyöskentelyssä jaettiin alueellisia kokemuksia ja ryhmät pääsivät esittelemään case-esimerkkeihin omia kehitysehdotuksia. Osallistujien kesken heräsi aktiivista keskustalua ja hyviä oivalluksia toiminnasta!

Iltapäivällä Tarja Seppälä Valoa näkyvissä Oy:sta ohjasi meitä rakentavaan ja arvostavaan.vuorovaikutukseen pariin vapaaehtoistoiminnassa.

Sunnuntaina hankkeen ohjausryhmässä pureuduimme menneen vuoden saavutuksiin ja suunnittelimme tulevaa vuotta.

Kouluttajakoulutuksessa käsittelimme alueellista Karva-Kaveri toimintaa case-esimerkkien kautta.
Ryhmät pääsivät ratkomaan case-esimerkkien tehtäviä ja esittämään omia kehitysehdotuksiaan.
Ryhmätyöt ovat mielenkiintoisia ja omaa ajattelua avartavia. Koulutuksissa pääsee kertomaan oman alueensa hyviä käytöntöjä ja kuulemaan toisten kokemuksia toiminnasta.
Valoa Näkyvissä Oy:n Tarja Seppälä ohjasi meitä arvostavan ja rakentavaan vuorovaikutukseen eläinavusteisessa vapaaehtoistoiminnassa.
Iloa Eläinavusteisuudesta -hanke kouluttaa monipuolisesti yhdistyksen vapaaehtoisia ja tekee yhteistyötä myös yhdistyksen ulkopuolisten kouluttajien kanssa.

Facebook

Instagram

 

Instagram_logo

 

YouTube