Kouluttautumalla koordinaattoriksi 22.2. Jyväskylässä

Kokoonnuimme Jyväskylässä koordinaattorien peruskoulutuksen merkeissä helmikuun lopulla. Paikalla oli kattava edustus eri paikkakuntien uusia koordinaattoreita ja koordinoinnista kiinnostuneita. Koulutuksesta vastasi Iloa Eläinavusteisuudesta, joka tukee Karva-Kavereiden valtakunnallista vapaaehtoistoimintaa mm. kouluttamalla jäsenistöä.

Sateinen päivä oli oivallinen viettää mielenkiintoisen koulutuksen parissa. Päivän aikana pääsimme vaihtamaan ajatuksia, kuulemaan kokemuksia ja ideoimaan toimintaa koordinaattorien toiminta-alueille. Koulutuspäivissä parasta antia onkin toisten osallistujien tuomat näkemykset ja kokemukset omasta toiminnasta. Yhteisestä pohdinnasta muotoutuu hienoja toteutuksia arkeen.

Koulutusten suunnittelussa Iloa Eläinavusteisuudesta huomioi jäsenistöltä tulleet toiveet ja valtakunnallisen toiminnan yhtenäisyyden. Alueellisiin koordinaattoreihin ollaan säännöllisesti yhteydessä ja toimintaa halutaan kehittää yhteistyössä jäsenistön kanssa. Yhdistystoiminnassa rikkautena on erilaiset jäsenet erilaisine lemmikkeineen. Vapaaehtoistoiminta on myös yksi loistava tapa kerätä lisäosaamista tai hyödyntää käytäntöön jo olemassa olevaa omaa osaamistaan.

Illalla alueen vertaistapahtumassa Eläinpalvelu Operantin Anne Mari Leppäniemen kanssa keskustelimme eläimen ja ihmisen yhteistyön rakentamisesta eläinavusteisessa vapaaehtoistoiminnassa. Yhteistyön rakentaminen eläimen kanssa alkaa aina elekielen havainnoinnista ja hyvinvoinnin huomioimisesta. Ovathan lemmikit myös toiminnassamme vapaaehtoisia.

Vierailuilla yhteistyö on vuoropuhelua, jossa eläimen hyvinvoinnin kautta varmistetaan kohderyhmien turvallinen kohtaaminen. Eräs tärkeä havainto oli, että vierailulta lähdettäessä eläimen ja omistajan välillä ei vallitse ristiriita tai pettymys, joka saattaisi muissa yhteisissä harrastuksissa joskus nousta pintaan. Omistajan ilo ja hyvä mieli toisille jaetusta ilosta välittyy myös lemmikkiin ja vahvistaa jo olemassa olevaa suhdetta omaan lemmikkiin.

Facebook

Instagram

 

Instagram_logo

 

YouTube