Tunnelmia Porin koulutuksesta 31.10.

Lokakuun taitteessa kokoonnuimme Poriin yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä. Tapahtumassa huolehdittiin korostetusti turvaväleistä ja yleisistä hygieniasuosituksista. Nähtiinpä paikanpäällä hienoa taiteellistakin sovellutusta kasvomaskien muodossa.

Iloa Eläinavusteisuudesta -hanke järjesti kokouksen yhteyteen koulutuksen, jossa päästiin pohtimaan hankkeessa kehitettyä aluemallia, kävimme läpi toimivan viestinnän osa-alueita ja sitä miten voisimme helpommin kerätä vaikuttavuustietoa toiminnasta.

Koulutuksessa tärkeässä roolissa oli yhdessä pohtiminen ja kokemusten vaihtaminen toiminnasta. Toiminnassa on paljon hiljaista tietoa, jota saadaan yhdessä jalostettua pohdintojen kautta vielä paremmin yhdistyksen käyttöön. Rikkautena tapahtumassa oli myös eri aikaan toimintaan tulleiden jäsenten näkemykset ja kokemukset toiminnasta.

Asiaan kuuluvasti tapahtumassa osallistujille jaettiin Iloa Eläinavusteisuudesta -käsidesejä ja syksyn korvalla heijastimia arjen turvaksi 🙂 .

Facebook

Instagram

 

Instagram_logo

 

YouTube