Mitä Karva-Kaverien aluemalli tarkoittaa?

Karva-Kavereissa varmistetaan eläinavusteisen toiminnan tasalaatuisuutta ja turvallisuutta aluemallilla. Yhtenäisillä toiminnoilla mahdollistetaan ja tuetaan muun muassa vapaaehtoisten joustavaa toimintaa eri paikkakunnilla ja ETÄ Karva-Kaveritoiminnassa. Aluemalli avaa myös uudenlaiset valtakunnalliset verkostoitumismahdollisuudet vapaaehtoisten keskuudessa.

Karva-Kaveritoiminta tavoittaa laaja-alaisesti kohderyhmiä eri puolilla Suomea. Kysyntä lisääntyy ja monipuolistuu koko ajan. Tietoisuus eläinavusteisen vapaaehtoistyö vaikuttavuudesta lisää kysyntää entisestään. Yhteisillä toiminnoilla ja käytännöillä varmistamme toiminnan tunnistettavuutta oranssin tunnusvärin saattelemana. Selkeys toiminnoissa tuo turvallisuutta eläimen kanssa toimimiseen kohderyhmissä. Se tuo myös turvallisuuden tunnetta vapaaehtoiselle itselleen, kun tietoisuus yhdistyksen tavoitteista ja toimintatavoista on kirkkaana mielessä. Se varmistaa myös jatkuvan kehittymisen mahdollisuutta toimintakentässä. 


Tutustu aluemalliin ja pysy kartalla!

Facebook

Instagram

 

Instagram_logo

 

YouTube